Ragam

Hati Nadiem

Orang boleh tak setuju Nadiem. Tapi, inilah kelebihannya, ia rendah hati dan mau mengoreksi cara mengomunikasikan program dan sejurus kemudian meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah. Ia menemui kedua lembaga itu. Keduanya memahami dan mau mengambil kembali peran mereka dalam program “Guru Penggerak”. Nadiem berkali-kali menyatakan kekurangannya dan dengan begitu