Ragam

Hati Nadiem

Orang boleh tak setuju Nadiem. Tapi, inilah kelebihannya, ia rendah hati dan mau mengoreksi cara